K.St.Elen ondertekende het charter van drinKraantjeswater !!!